Bakterie do ČOV

 

Bakterie jsou nedílnou součástí procesu čištění. Čistírna odpadních vod přečišťuje ekologicky odpadní vodu, využívá se v lokalitách bez kanalizace.Čistírna odpadních vod je vyrobena z kvalitního polypropylenu, přečištěná voda se využívá na zalévání, úklid atd. Takto získanou vodu můžete vypouštět do vody povrchové nebo vsakem do půdy.Dmychadlo je součástí čistírny odpadních vod a má za úkol vhánět do čistírny vzduch, tímto bakterie dokážou přežít.
Bakterie umí rozložit organickou hmotu. V procesu čištění nejprve dochází k odstranění hrubých nečistot a v další části plní svůj úkol bakterie. Kal se oddělí od vody a voda se dále zpracovává. Bakterie dokáží zbavit vodu přes 90% nečistot. 

Potřebujete poradit?
Vladimír Krátký
+420 773 821 072 (Po-Ne 9:00 - 21:00)