Čistírna odpadních vod

4 položek celkem
COV cistirna odpadnich vod 2 4 EO 1
Český produkt
ZDARMAZDARMA 42 630 Kč –11 %
37 630 Kč

✔️Osvědčení o certifikaci  ✔️Vysoká účinnost čištění ✔️Úspora za stočné nebo vývozy  ✔️Spolehlivý provoz bez zápachu ✔️Dlouhá životnost

COV1
COV cistirna odpadnich vod 8 12 EO 1
Český produkt
ZDARMAZDARMA 53 033 Kč –9 %
48 033 Kč

✔️Osvědčení o certifikaci  ✔️Vysoká účinnost čištění ✔️Úspora za stočné nebo vývozy  ✔️Spolehlivý provoz bez zápachu ✔️Dlouhá životnost

COV2
COV cistirna odpadnich vod 12 16 EO 1
Český produkt
ZDARMAZDARMA 68 618 Kč –7 %
63 618 Kč

✔️Osvědčení o certifikaci  ✔️Vysoká účinnost čištění ✔️Úspora za stočné nebo vývozy  ✔️Spolehlivý provoz bez zápachu ✔️Dlouhá životnost

COV3
COV cistirna odpadnich vod 16 20 EO 1
Český produkt
ZDARMAZDARMA 117 595 Kč –4 %
112 595 Kč

✔️Osvědčení o certifikaci  ✔️Vysoká účinnost čištění ✔️Úspora za stočné nebo vývozy  ✔️Spolehlivý provoz bez zápachu ✔️Dlouhá životnost

COV4
Použití domovní čistírny odpadních vod
 
Čistírny odpadních vod jsou využívány zejména tam, kde není možnost připojení na centrální čističku odpadních vod. K čištění hlavně splaškových vod
budov (rodinné domy ,restaurace ,rekreační objekty, hotely, restaurace, školy...) v rozmezí 2-50 EO.
Čistírny Kraťas svojí účinností, nákladovostí, umožní čistit odpadní vodu a zcela nahradí již zastaralé septiky a žumpy. Čistí odpadní vodu, která vzniká
znečištěním při běžném provozu v domácnosti, jak z WC, koupelny, kuchyní a domácích spotřebičů. V kombinaci s domovní čistírnou, nedoporučujeme
používat kuchyňské drtiče odpadu, poněvadž dochází k enormnímu zvýšení látkového zatížení ČOV. Odpadní voda, která je takto vyčištěna, dosahuje
takové kvality, proto je možné ji vypouštět do vodoteče, dešťové kanalizace, vsakovat do podlaží, případně akumulovat tuto vyčištěnou vodu do jímky a
použít ji na zálivku. Místní vodohospodářský úřad musí schválit, jakým způsobem dochází k vypouštění odpadních vod.
 
návrh řešení čistírny odpadních vod AT Návrh řešení
čistírny odpadních vod
poradenství při řešení čistírny odpadních vod AT Poradenství při řešení
čistírny odpadních vod
rychlá realizace čistírny odpadních vod AT Rychlá realizace
čistírny odpadních vod
přeprava standardními vozidly AT Přeprava ČOV standardními vozidly 230 V elektrické připojení čistírny odpadních vod
230 V elektrické připojení
čistírny odpadních vod
samonosná konstrukce ČOV obsyp tříděným materiálem Snadná montáž produktů
nerezové uzamykání čistírny odpadních vod Pochůzné uzamykatelné víko        
  • prohlášení o vlastnostech ve smyslu Evropské normy EN 12566-3
  • záruka 5let na vodotěsnost pláště
  • tloušťka stěny ČOV minimálně 6 mm garantuje vysokou statickou stabilitu a dlouhou životnost
  • kvalitní záruční a pozáruční servis v rámci celé České republiky
 

Čistící účinek čistíren odpadních vod Kraťas je podle ukazatele:
  
BSK5  ChSK  NL N-NH4
87% 79% 89%  80%

 

Čistírna odpadních vod

Čistírnám odpadních vod Krátký byl vystaven Certifikát, jelikož splňují normy EU a z hlediska dlouhodobého testu účinnosti čištění ve smyslu EN 12566-3.

                   1.Certifikát ČOV-11.Certifikát ČOV-2

U těchto čistíren odpadních vod to znamená, že k instalaci je možné zvolit buď stavební povolení nebo ohlášku. Povinností je také vyřídit si povolení na vypouštění přečištěné vody z ČOV do vodoteče, vsaku nebo do dešťové kanalizace. Čistírny odpadních vod Krátký jsou schválená typová zařízení, které prokázaly účinnost čištění při zátěžových testech na zkušebně a proto se u tohoto typu ČOV nepožadují dodatečné rozbory vzorků během provozu, tak jako u necertifikovaných ČOV.

Technické údaje čistírny odpadních vod Krátký

Domovní čistírny odpadních vod Krátký se vyrábí v typových řadách Blanka 4EO, Jarmila 8EO, Monika 12EO, Adéla 20EO. Konstruovány jsou jako válcové, samonosné nádrže z polypropylenu v nichž je instalována kompletní technologická vestavba. Součástí dodávky ČOV je kvalitní membránové dmychadlo SECOH, základní nástavec (ZN = 50 cm) sloužící k dorovnání výšky ČOV vůči okolnímu terénu a bezpečnostní uzamykatelné víko. Domovní čistírny Kraťas se osazují do připraveného výkopu na vodorovnou základovou betonovou desku tloušťky cca 15-20 cm tak, aby vrchní hrana nádrže vyčnívala 5 - 10 cm nad okolní terén. Pokud je nutné ČOV osadit do větší hloubky, kvůli gravitačnímu nátoku, pak je možno objednat zvýšení základního nástavce. Konstrukce nádrže je navržena tak, aby při základní výšce odolala tlaku zeminy po obsypání bez dalších stavebních nebo statických opatření. V případě potřeby (např. vysoká hladina spodní vody), je nutné nádrž obetonovat v souladu se stavebním projektem. Membránové dmychadlo SECOH se zapojí samostatně nebo přes mikroprocesorovou řídící jednotku do zásuvky na 230V a umístí se v blízkosti čistírny např. do garáže nebo suterénních prostor domu. V případě, že dmychadlo nelze umístit v blízkosti do 5 m od čistírny, výrobce doporučuje objednat samostatnou, uzamykatelnou šachtu na dmychadlo, která se osadí hned vedle ČOV. Vrchní část čistírny kryje uzamykatelné víko, které však není koncipováno jako pochůzné.

TYP průměr nádrže
[mm]
výška nádrže
[mm]
výška přítoku
[mm]
výška odtoku
[mm]
DN přítoku / odtoku
[mm]
Blanka 2-4EO 1200 1500 1550 1295 x/110
Jarmila 5-8 EO 1650 2000 2050 1795 x/110
Monika 9-12 EO 1865 2200 2250 1995 x/110
Adéla 13-20 EO 2250 2700 2750 2495 x/110

 

 

 

Potřebujete poradit?
Vladimír Krátký
+420 773 821 072 (Po-Ne 9:00 - 21:00)