15 položek celkem
3 Trikomorovy septik 1
Český produkt
23 078 Kč

✅Osvědčená a patentovaná konstrukce septiku ✅Rychlá a jednoduchá instalace septiku s nutností obetonování ✅Plastové septiky mají extrémně dlouhou životnost (několik generací)...

SEPTIK3O
3 Trikomorovy septik 1
Český produkt
23 078 Kč

✅Osvědčená a patentovaná konstrukce septiku ✅Rychlá a jednoduchá instalace septiků bez nutnosti obetonování ✅Plastové septiky mají extrémně dlouhou životnost (několik...

SEPTIK3S
3 Trikomorovy septik 1
Český produkt
ZDARMAZDARMA
25 409 Kč

✅Osvědčená a patentovaná konstrukce septiku ✅Rychlá a jednoduchá instalace septiku ✅Plastové septiky mají extrémně dlouhou životnost (několik generací) ✅Plastové septiky...

SEPTIK3D
3 Trikomorovy septik 1
Český produkt
ZDARMAZDARMA
26 509 Kč

✅Osvědčená a patentovaná konstrukce septiku ✅Rychlá a jednoduchá instalace septiku s nutností obetonování ✅Plastové septiky mají extrémně dlouhou životnost (několik generací)...

SEPTIK4O
3 Trikomorovy septik 1
Český produkt
ZDARMAZDARMA
26 509 Kč

✅Osvědčená a patentovaná konstrukce septiku ✅Rychlá a jednoduchá instalace septiků bez nutnosti obetonování ✅Plastové septiky mají extrémně dlouhou životnost (několik...

SEPTIK4S
3 Trikomorovy septik 1
Český produkt
ZDARMAZDARMA
28 840 Kč

✅Osvědčená a patentovaná konstrukce septiku ✅Rychlá a jednoduchá instalace septiku ✅Plastové septiky mají extrémně dlouhou životnost (několik generací) ✅Plastové septiky...

SEPTIK4D
3 Trikomorovy septik 1
Český produkt
ZDARMAZDARMA
32 402 Kč

✅Osvědčená a patentovaná konstrukce septiku ✅Rychlá a jednoduchá instalace septiku s nutností obetonování ✅Plastové septiky mají extrémně dlouhou životnost (několik generací)...

SEPTIK5O
3 Trikomorovy septik 1
Český produkt
ZDARMAZDARMA
32 402 Kč

✅Osvědčená a patentovaná konstrukce septiku ✅Rychlá a jednoduchá instalace septiků bez nutnosti obetonování ✅Plastové septiky mají extrémně dlouhou životnost (několik...

SEPTIK5S
3 Trikomorovy septik 1
Český produkt
ZDARMAZDARMA
34 733 Kč

✅Osvědčená a patentovaná konstrukce septiku ✅Rychlá a jednoduchá instalace septiku ✅Plastové septiky mají extrémně dlouhou životnost (několik generací) ✅Plastové septiky...

SEPTIK5D
3 Trikomorovy septik 1
Český produkt
ZDARMAZDARMA
35 770 Kč

✅Osvědčená a patentovaná konstrukce septiku ✅Rychlá a jednoduchá instalace septiku s nutností obetonování ✅Plastové septiky mají extrémně dlouhou životnost (několik generací)...

SEPTIK6O
3 Trikomorovy septik 1
Český produkt
ZDARMAZDARMA
35 770 Kč

✅Osvědčená a patentovaná konstrukce septiku ✅Rychlá a jednoduchá instalace septiků bez nutnosti obetonování ✅Plastové septiky mají extrémně dlouhou životnost (několik...

SEPTIK6S
3 Trikomorovy septik 1
Český produkt
ZDARMAZDARMA
39 267 Kč

✅Osvědčená a patentovaná konstrukce septiku ✅Rychlá a jednoduchá instalace septiku ✅Plastové septiky mají extrémně dlouhou životnost (několik generací) ✅Plastové septiky...

SEPTIK6D
Nahoru
Další produkty
Tříkomorové septiky
 
 

 Biologicky 3 tríkomorovy septik

Montážní návod samonosný septik kruhový ke stažení zde.

Technické nákresy samonosný septik kruhový ke stažení zde.

 

Septiky k obetonování

 

Biologicky 3 trikomorovy septik   

Montážní návod septik k obetonování kruhový ke stažení zde.

Technické nákresy septik k obetonování kruhový ke stažení zde.

 

Dvouplášťové septiky 

Dvouplášťový tříkomorový septik 

Montážní návod septik dvouplášťový (kruhový) ke stažení zde.

Technické nákresy septik dvouplášťový (kruhový) ke stažení zde.

 

Společnost Kraťas plast dodává také kvalitní tříkomorové podzemní plastové septiky. Vzhledem k jeho nízké ceně je usazován nejen do rodinných domů a rekreačních objektů, ale i do komerčních objektů. Můžeme dodat ve vámi požadovaném objemu, ale standardně nabízíme tříkomorové septiky v objemu 2-20m3. 

Náš e-shop Kraťas plast nabízí všechny plastové podzemní nádrže z primárního polypropylenu - prvoplastu bez příměsi recyklátu s obsahem konstrukčního polypropylenu - světlá barva plastu a technického polypropylenu - černá nebo oranžová barva plastu. V široké nabídce barev dle RAL - od bílé po černou nabízíme primární polypropylen. Certifikát materiálu obdržíte k nádrži z primárního polypropylenu garantující prvotřídní kvalitu a vlastnosti jako dlouhou životnost viz článek zde.

Řešením skladování odpadní a užitkové vody je septik, který mimo to umožňuje první stupeň přečištění. Tříkomorový systém, který mají naše kvalitní septiky, umožňuje přečištění užitkových a odpadních vod mechanickou filtrací příchozí vody a kalů. První komora - nejhrubší kaly a ve třetí nejjemnější. V jednotlivých komorách dochází k biologickému vyhnívání usazených kalů. Odtokem pryč odchází přečištěná voda. Pořízením septiku dlouhodobě snižujete své náklady na řešení odpadní vody, oproti jímce (žumpě), ve které dochází ke skladování veškeré přitékající odpadní vody a kalů. Septik je proto možné instalovat s nižším objemem než u jímky. Četnost vyvážky septiku je díky odchozí vodě nižší. Na frekvenci vyvážky septiku se podílí vyhnívací proces kalů. Proto při čerpání fekálním vozem, zanecháváme na dně septiku část usazeného sedimentu, aby se zachoval biologický proces vyhnívání. Abychom tento vyhnívací proces podpořili, je vhodné v periodických intervalech do septiku dodávat tzv. bakterie. 

Septik je dle zákona  o odpadních vodách od roku 2009 považován za první stupeň přečištění užitkových a odpadních vod, musíme tedy za septik napojit zařízení, které bude mít funkci druhého stupně přečištění odchozí vody ze septiku. Naše společnost Kraťas plast proto nabízí a doporučuje za septik napojit zemní pískoví filtr, který druhý stupeň požadované filtrace zajistí. Pískovým filtrem přečištěnou vodu můžeme napojit na retenční nádrž a tím ji využít ještě k dalšímu upotřebení a to např. k zalévaní, mytí... Nebo přečištěnou vodu vypouštět do kanalizace, vsaku.

Septik obsahuje nátok a odtok (DN 100-150 dle přání zákazníka), pak revizní komín o průměru 60 cm ve standartní výšce 20 cm (zdarma max do 30 cm) a plastový krycí poklop. 

Jakmile zákazník učiní objednávku, obdrží emailem schéma neboli technický nákres, do kterého uvede požadovanou polohu, výškové umístění, výšku revizního komínu, průměr nátoku a odtoku a jiné požadavky. Poté zákazník pošle vyplněný email zpět k dodavateli.

 

Jednoduchým vzorcem, který vychází z výpočtu instalace bezodtokové jímky dle ČSN, lze vypočíst potřebný objem plastového septiku. U novostaveb je určen projektovou dokumentací. 

Objem septiku = (N*Q*T) / 2

N - počet osob v objektu využívající septik

Q - předpokládaná spotřeba litrů vody na osobu / den (v ČR je uváděna průměrná spotřeba v rozmezí 100-120 l / os./den)

T - četnost plánovaného vyvážení septiku (čím nižší objem septiku, tím vyšší interval odčerpání)

Při volbě požadovaného objemu septiku, tzv. užitného objemu, je třeba vzít v úvahu nevyužitý prostor septiku, který je ohraničen spodní hranou nátokové trubky do septiku.

2 - jedná se o předpokládané snížení objemu septiku oproti jímce

K septiku obdržíte všechny potřebné dokumenty pro kolaudaci, tj. protokol o 100% nepropustnosti a vodotěsnosti nádrže, prohlášení o shodě, záruční list, montážní návod. Dle zákona o odpadních vodách, jelikož v případě septiku dochází k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, je třeba v případě instalace a užívání septiku podat na příslušném úřadě žádost o stavebního povolení k "povolení k vypouštění odpadních vod"

Tříkomorové septiky nabízíme dle typu:

Samonosný tříkomorový septik  (septik k obsypu zeminou) - kruhový tvar

Instalace vhodná do míst, bez známek spodní vody a nebo těžké jílovité zeminy. Usazení v místech s lehkou zeminou, která obsahuje kamínky a kameny. Nedoporučuje se usazovat do míst v blízkosti pojezdových cest a vsakovacích nádrží apod. Aby svým působením nezpůsobily poškození septiku. Instalace septiku patří k nejrychlejším a nejjednodušším. 

Tříkomorový septik k obetonování - kruhový tvar

Tento septik je nejlevnější variantou, je však potřeba připočítat k ceně náklady na beton a armaturu. Statika je zajištěna obetonováním septiku ze všech stran, proto je vhodnou variantou ji instalovat do míst s vyšším statickým zatížením, tam kde je skalnaté podloží, jílovito-písčité podloží. Bez známek spodní vody. Pokud se bude septik usazovat v blízkosti pojezdových cest je nutné sílu obetonování řešit se statikem. Vyšší odolnosti septiku, proti tlaku zeminy působící na horní stranu, vyřeší přebetonování horní strany. Proto je možné septik usadit hlouběji než u typu k obsypu zeminou. Nedoporučuje se instalace septiku k obetonování v blízkosti vsakovacích nádrží, mohlo by dojít k poškození septiku, vlivem zasakované vody.

Dvouplášťový tříkomorový septik - kruhový tvar

Tento septik se usazuje do měkkého betonu, jeho ukotvení zajišťují plastové výztuhy s protaženými ocelovými pruty. Statiku tvoří vybetonované mezipláští, vyztužené po celém obvodu ocelovými dráty. Přebetonování horní strany septiku zajistí jeho vyšší odolnost proti tlaku zeminy působící na horní stranu a tím umožňuje jeho uložení hlouběji než u typu obsypu zeminou. Tento septik je vhodné usazovat v místech se známkami spodní vody a v místech s jílovitým a nebo písčitým podložím.

Pokud by v lokalitě se známkami spodní vody byl instalován nevhodný typ septiku, mohlo by dojít po nebo při čerpání fekálním vozem k vyplavání septiku nebo jeho znehodnocení a zbytečně tím investovanými financemi.

 

Potřebujete poradit?
Vladimír Krátký
+420 773 821 072 (Po-Ne 9:00 - 21:00)