Certifikáty a montážní návody


 

Výrobce Čistírnajímka vlastní všechny potřebné certifikáty a atesty dané zákonem a díky těmto atestům může společnost svým zákazníkům dodávat produkty s potřebnými dokumenty pro kolaudaci stavby. Díky pravidelným zkouškám zaměstnanců  a kvalitnímu materiálu tak garantujeme 100% nepropustnost všech produktů. 

 

   Certifikát výrobku ČOV                                                                                    Certifikát výrobků JK,HH               

       1.Certifikát ČOV-1     1.Certifikát ČOV-2                           1.certifikát JK      

     Certifikát autorizované montáže a stavebního DOZORU                                Certifikát BGDF

      

          1.a Stavební technické osvěčení                                                               gv certifikat

              

 Certifikát výrobku Tříkomorový biologický septik

certifikát tříkomorový septik-1

 

Při dodání objednaného produktu zákazník obdrží:

- Protokol o nepropustnosti

- Prohlášení o shodě

- záruční list

montážní návod (zaslán mailem po objednání, anebo je možno volně stáhnout jako PDF níže)

 

 

 Montážní návody

- montážní návod samonosné produkty

- montážní návod produkty k obetonování

- montážní návod dvouplášťové produkty

- zemní pískový filtr

- vodoměrná šachta

- bezpečnost práce - provozní řád

Technické nárysy

Otvory pro nátok / odtok / bezpečnostní přepad u jednotlivých produktů jsou v technických nárysech zakresleny pouze ilustrativně. Požadované otvory budou zhotoveny o průměru (DN 100-150) a umístění přesně dle požadavků zákazníka. U ZPF je z důvodu průměru drenážní hadice nátok / odtok pouze o průměru DN 100.

Způsob uchycení závěsných lan pro vložení produktu do stavební jámy se oproti způsobu uvedeném na technickém nákresu může lišit.

 

jímka samonosná kruhová

jímka k obetonování kruhová

jímka dvouplášťová kruhová

septik samonosný kruhový

septik k obetonování kruhový

- septik dvouplášťový kruhový

- retenční nádrž samonosná kruhová

- retenční nádrž k obetonování kruhová

- retenční nádrž dvouplášťová kruhová

- nádrž pro pitnou vodu samonosná kruhová

- nádrž pro pitnou vodu k obetonování kruhová

- nádrž pro pitnou vodu dvouplášťová kruhová

- šachta vodoměrná samonosná kruhová

- šachta vrt samonosná kruhová

- čistírna odpadních vod

zemní pískový filtr

- gravitační dočišťovací filtr

 

Čerpadlo EASYPUMP E-DEEP 1200 - návod, prospekt 

LEO LKS-1102SE-1 BOČNÍ SÁNÍ - manuál, katalog

 

Gravitační dočišťovací filtr - první dokument, druhý dokument 

Formuláře ke stažení

- Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

- Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

- Ohlášení stavby

- Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod 

- Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

- Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních 

- Žádost o stavební povolení k ČOV

- Oznámení o užívání stavby vodního díla

- Žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami

 

 

Potřebujete poradit?
Vladimír Krátký
+420 773 821 072 (Po-Ne 9:00 - 21:00)