Biologický tříkomorový septik

Stavební povolení?

Rozdíl mezi jímkou a septikem? Podle legislativy ČR je rozdíl ve vypouštění odpadní vody do vod povrchových a zasakování do vod podzemních. Jímka je bezodtoková nádrž a tudíž není vodním dílem, tedy pokud nepřekročí parametry zastavěné plochy. K pořízení jímky stačí pouze podání Ohlášení stavby. Septik je vodní dílo a vztahuje se na něj vodní zákon, musí se podat žádost formou stavebního povolení.

Pokud vlastníte septik, je dobré si zkontrolovat dokumentaci o vývozu. Od roku 2021 platí, že majitel je povinen si nechávat dokumentaci. První kontroly budou chodit v roce 2023 a kontroloři budou vyžadovat dokumenty za poslední dva roky.

 

 

Ekologické čistící prostředky

Je dobré v domácnosti používat ekologické čistící prostředky, protože do septiků se aplikují bakterie a enzymy, které rozkládají částice na přírodní bázi a chemickými prostředky se bakterie snadno usmrtí.

Vyhněte se používání Sava a ostatních silně chemických produktů, které obsahují příliš chlóru.

Pokud bakterie v septiku usmrtíte, tak je velmi pravděpodobné, že septik bude zapáchat.

 

 

Jak často vyvážet?

Usazený kal v septiku se musí vyvézt přibližně jednou do roka. Septik se tedy musí pravidelně vyvážet, buď fekálním vozem nebo můžete použít kalové čerpadlo. Čerpadlo je specifické v tom, že dokáže odsávat vodu i s příměsí pevných látek. Takové čerpadlo vydrží několik let a lze ho využít na čištění jezírek, rybníků, odčerpání vody ze sklepů atd.

 

 

Zalévání zahrady?

Přečištěnou vodu ze septiku lze použít jako zálivku na zahradu, zejména na trávník a okrasné rostliny.

Potřebujete poradit?
Vladimír Krátký
+420 773 821 072 (Po-Ne 9:00 - 21:00)