Jímka - zákony

Jímka patří mezi nejčastější řešení odpadní vody. Dlouhou životnost mají jímky vyrobené z plastu, nejčastěji se používá polypropylen. Jímka je nádrž, která nemá odtok, tudíž se musí vyvážet. U plastové jímky je výhodou jednoduchá instalace a také nenáročná údržba. Nádrž vybíráme podle počtu osob v domě. Nejčastější tvar jímky je kruhový, ale může být i obdelníkový. Zákon č. 254/2001 Sb. - Zákon o vodách a o změně zákonů (vodní zákon), tento zákon chrání povrchové a podzemní vody před možnou havárií. Otrávená voda dokáže lidem způsobit potíže a může narušit přírodu. Zákon je důležitý pro každého majitele nemovitosti.

 

Zákon č. 183/2006 Sb. zákon o územním plánování a stavebním řádu, jímka se podle zákonu značí jako obecná stavba.

 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. .Vyhláška o technických požadavcích na stavby, stanovuje parametry jímky.

 

Potřebujete poradit?
Vladimír Krátký
+420 773 821 072 (Po-Ne 9:00 - 21:00)