Jak správné vytvořit vsak pro odtok dešťové vody?

Při vytváření vsaku z drenážní trubky pro odvod dešťové vody z okapů je důležité vyhnout se chybám, které by mohly vést k deformaci trubky nebo narušení funkčnosti vsaku. Zde je seznam klíčových věcí, které byste měli mít na paměti:

Pevná a tuhá trubka: Použijte pevnou a tuhou trubku, která odolá deformaci při zasypání. Měla by být dostatečně odolná, aby si udržela svůj tvar a nepropadala se pod tíhou zeminy.

Použití geotextilie: Geotextilie je důležitá součástí správné konstrukce vsaku. Jejím hlavním úkolem je zabránit zanesení otvorů v drenážní trubce. Geotextilie funguje jako bariéra, která zabraňuje pronikání drobných částic a zemin do trubky. To umožňuje správný průtok vody a minimalizuje riziko deformace trubky.

Správné zasypání trubky: Při zasypávání trubky je důležité použít vhodný materiál, který poskytuje stabilitu a zároveň umožňuje správné vsakování. Použijte kvalitní kamenivo nebo štěrkový písek, který zajistí dostatečnou propustnost vody a chrání trubku před deformací. Při zasypávání byste měli dbát na to, aby geotextilie byla správně umístěna a zakryla všechny otvory v trubce.

Správné umístění trubky: Trubka by měla být umístěna ve vhodné hloubce a ve správné vzdálenosti od okapů. Zajistěte správný sklon, který umožní správný odtok dešťové vody. Je důležité také zajistit správné napojení trubky na odpadní kanalizaci nebo jiný odtokový systém.

Profesionální instalace: Pokud nejste zkušeným odborníkem, je vhodné požádat odborníka nebo profesionála o instalaci vsaku z drenážní trubky. Odborník vám pomůže s volbou správných materiálů, správným umístěním trubky a správnou instalací geotextilie, aby byla zajištěna správná funkce vsaku a minimalizovalo se riziko deformace.

Tímto způsobem se vyhnete nepříjemnostem do budoucna.

Pokud jste zruční a máte potřebné dovednosti, můžete pro vytvoření vsaku na odvod dešťové vody použít oranžovou trubku typu KG a flexibilní spojky. Zde je několik tipů, které byste měli zvážit:

  1. Volba vhodného materiálu: Zvolte oranžovou trubku typu KG, která je speciálně navržena pro odvod dešťové vody. Tento typ trubky je obvykle vyroben z PVC materiálu, který je odolný vůči povětrnostním vlivům a chemikáliím.

  2. Správné rozměry trubky: Zvolte správný průměr trubky (např. 110 mm), který závisí na očekávaném objemu vody, který bude trubkou odváděn. Vhodný průměr zajišťuje dostatečný odtok vody a minimalizuje riziko ucpaní trubky.

  3. Použití flexibilních spojek: Pro spojení jednotlivých dílů trubky použijte flexibilní spojky. Tyto spojky umožňují snadné a pevné spojení trubek, což usnadňuje instalaci a minimalizuje riziko úniku vody.

  4. Správná instalace: Při instalaci trubky na vsakovaní dbejte na správné umístění a sklon trubky. Trubka by měla být položena ve správné hloubce a měla by mít dostatečný sklon, aby umožnila správný odtok dešťové vody. Dbejte také na to, aby trubka nebyla deformována nebo zploštělá při zasypání.

  5. Údržba a kontrola: Pravidelně provádějte kontrolu a údržbu vsaku z drenážní trubky. Odstraňujte případné zanesení nečistot a ujistěte se, že trubka je stále v dobrém stavu. Pravidelná údržba zajišťuje správnou funkci vsaku a minimalizuje riziko problémů.

Je však důležité si uvědomit, že profesionální instalace a konzultace s odborníkem mohou být vždy nejlepší volbou, zejména pokud nemáte dostatečné zkušenosti s instalací vsakovacího systému.

Potřebujete poradit?
Vladimír Krátký
+420 773 821 072 (Po-Ne 9:00 - 21:00)