Na co se používá geotextílie - a proč nesmí chybět při vytváření vsaku ?

Geotextilie je speciální druh textilního materiálu, který se používá v mnoha oblastech stavebnictví a geotechniky. Při vytváření vsaku (infiltrace) je geotextilie nepostradatelná a plní několik důležitých funkcí:

  1. Filtrace: Geotextilie slouží jako filtr, který zabraňuje pronikání nečistot a sedimentů z okolního prostředí do vsakovacího systému. Filtrace zajišťuje čistou a volnou cestu pro průchod srážkové vody do podloží, což zvyšuje efektivitu vsakování a minimalizuje riziko zanesení a ucpaní systému.

  2. Oddělení: Geotextilie odděluje vsakovací vrstvu od okolní zeminy. Tím se zabrání smísení a zanesení jemných částic do vsakovacího systému, což by mohlo snížit jeho účinnost. Oddělení také pomáhá udržovat integritu a stabilitu vsakovací vrstvy.

  3. Ochrana: Geotextilie poskytuje ochranu proti mechanickému poškození vsakovacího systému. Může sloužit jako bariéra proti pronikání kořenů rostlin, které by mohly poškodit a ucpat vsakovací vrstvu. Ochrana geotextilií zajišťuje trvanlivost a dlouhodobou funkčnost vsaku.

  4. Distribuce: Geotextilie může také sloužit k rovnoměrnému rozložení srážkové vody v rámci vsakovacího systému. Pomáhá minimalizovat lokální přetížení a umožňuje efektivní distribuci vody po celé ploše vsaku.

Geotextilie je tedy nezbytným prvkem při vytváření vsaku, protože zajišťuje správnou funkci a ochranu systému. Bez jejího použití by se snížila účinnost vsakování, zvýšilo by se riziko zanesení a poškození systému a celková trvanlivost by byla ohrožena.

Potřebujete poradit?
Vladimír Krátký
+420 773 821 072 (Po-Ne 9:00 - 21:00)