Hlavní rozdíly mezi septikem a jímkou

Jímka je bezodtoková nádrž, musí se nechávat pravidelně vyvážet.  Jedna z výhod žumpy (jímky) je relativně nízká cena pořízení. Nepotřebujete mít k jímce projekt ani povolení. Od roku 2021 je povinností majitelů jímky doložit odvoz fekálií dva roky zpětně. Zavedením této kontroly by se mělo zabránit tomu, aby se fekálie nedostaly do půdy a vody. Jímka je vhodná do míst, která obýváme pouze občas.

 

Septik je vodním dílem, zatímco žumpa není považována za vodní dílo. K septiku je nutností zařídit projekt a povolení. Výhoda septiků je, že odpadní vodu nemusíte nechávat vyvážet jako je tomu u jímky, tímto ušetříte značnou část financí. Nevýhodou septiků je větší velikost, musíte mít dostatek místa.  

 

Tříkomorový septik má tři komory, kam se postupně dostává voda. První komora zajišťuje čištění hrubých nečistot a také anaerobní rozložení fekálií. Voda poté proteče do druhé komory, kde se vyskytuje jemný kal. Ve třetí komoře se voda mechanicky přečistí.

Potřebujete poradit?
Vladimír Krátký
+420 773 821 072 (Po-Ne 9:00 - 21:00)