Jak se starat o domovní čistírnu odpadních vod?

Domovní čistírna odpadních vod je zařízení, které pomáhá čistit odpadní vody z domácnosti a snižuje množství znečištění, které vstupuje do životního prostředí. Pro její efektivní fungování je důležité pravidelné udržování a údržba. Následující jsou některé tipy, jak se o domovní čistírnu odpadních vod starat:

  1. Pravidelně čistěte nádrž a filtrační systém: Vyprázdněte nádrž pravidelně podle doporučení výrobce a očistěte filtrační systém od usazenin a odpadů.

  2. Používejte vhodné čisticí prostředky: Používejte pouze čisticí prostředky, které jsou vhodné pro domovní čistírnu odpadních vod a nespoléhejte se na produkty, které obsahují silné chemikálie nebo antibakteriální složky.

  3. Omezte používání těžkých chemikálií: Omezte používání těžkých chemikálií, jako jsou barviva, pesticidy nebo rozpouštědla, protože tyto látky mohou poškodit bakterie, které pomáhají čistit odpadní vody.

  4. Monitorujte hladinu pH: Hladina pH je důležitým faktorem pro efektivní fungování čistírny odpadních vod. Pravidelně měřte a udržujte hladinu pH v doporučeném rozmezí.

  5. Nenechte objem odpadu překročit kapacitu čistírny: Sledujte množství odpadních vod, které vstupuje do čistírny a nenechte ho překročit maximální kapacitu. Pokud je to možné, snižte množství odpadu v domácnosti.

  6. Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti v pořádku: Pravidelně kontrolovat stav a funkčnost všech součástí čistírny odpadních vod, včetně čerpadel, ventilů a filtrů.

  7. Pravidelně čistěte vstupní a výstupní kanály: Pravidelně čistěte vstupní a výstupní kanály, aby se zajistilo, že odpadní vody volně protékají.

  8. Nezapomeňte na pravidelnou údržbu: Pravidelně provádějte údržbu čistírny odpadních vod a řiďte se doporučeními výrobce. 

Potřebujete poradit?
Vladimír Krátký
+420 773 821 072 (Po-Ne 9:00 - 21:00)