Povolení k čistírně odpadních vod

 

Podle zákona č. 254/2001 o vodách je čistírna odpadních vod vodním dílem, a tudíž ji musí schválit vodoprávní úřad. Nutností u čistíren odpadních vod je doložení projektové dokumentace. Při stavbě čistírny v oblasti CHKO, je nutné kontaktovat správce CHKO.

 

Předem si musíte rozmyslet, co budete dělat s přečištěnou vodou:

 

Podzemní voda  Vypuštění do podzemní vody do nádrže a s tím související rozstřik vody po pozemku, další možností je vodu pouštět do vsakovací jámy. U vsaku do podzemních vod je potřeba mít souhlas od hydrogeologa.

 

Povrchová voda    Vypuštění do vody povrchové, u této možnosti musíte mít povolení od správce povodí.

 

Další vyjádření a povolení:

 

Správce vodního toku nebo správce kanalizace

Záleží, kterou možnost si vyberete, pokud budete vpouštět vodu do vodního toku, budete potřebovat správce vodního toku.

 

Životní prostředí

Musíte mít povolení od odboru životního prostředí.

 

Správce povodí

Při ČOV na ohlášku, je potřeba mít vyjádření správce povodí.

Potřebujete poradit?
Vladimír Krátký
+420 773 821 072 (Po-Ne 9:00 - 21:00)