První stupeň čištění odpadních vod - plastový septik

 Čištění odpadních vod je proces, který má být co nejlépe zajištěn. Jedna z možností, kterou v této oblasti lze využít je septik. Septik tříkomorový je vhodný jenom k předčištění a jedná se o první stupeň čištění odpadních vod.

 

První stupeň čištění odpadních vod

Tříkomorový septik lze zabudovat k rodinným domům, chatám a dalším objektům, které nesmí být napojeny na veřejnou kanalizaci. Septik tříkomorový je používán již řadu let.  V dnešní době nelze biologický tříkomorový septik využívat jako jediný stupeň čištění odpadních vod, kvůli novelizaci vodního zákona. Tříkomorový septik tedy slouží pouze k předčištění a musí být zabudován další stupeň čištění, což může být pískový filtr. Dočištěnou vodu lze vypouštět do vodoteče např. potok, rybník. Pokud se vypouští voda z tříkomorového septikupískovým filtrem do vody podzemní, tak je nutné, aby podíl fosfátů ve vodě byl na úrovni čistírny odpadních vod.

 

Jak tříkomorový septik funguje?

Doporučujeme se podívat na plastové tříkomorové septiky, které vytlačily ty betonové. Betonové septiky mohou začít postupem času propouštět vodu. Tříkomorové septiky z plastu mají výrazně delší životnost, kvůli vodotěsnosti a odolnosti proti agresivním látkám ve fekální vodě. Momentálně jsou nejvíce používány tříkomorové septiky, které vodu postupně zbavují kalu. Vodu do půdy lze vypouštět až po druhém stupni čištění, ale je nutnost vlastnit povolení od vodoprávního úřadu. Kal v septiku je potřeba jednou za rok vyvézt.

 

Potřebujete poradit?
Vladimír Krátký
+420 773 821 072 (Po-Ne 9:00 - 21:00)