RÁDI BYSTE ČISTIČKU ODPADNÍCH VOD? NE VŽDY JI LZE INSTALOVAT

Než se vrhnete na koupi, ještě zvažte, zda čističku skutečně potřebujete. Pro správný chod čističky je nutný pravidelný přítok odpadních vod. Zamýšlíte-li pořízení čističky na rekreační chalupu nebo chatu, kam jezdíte pravidelně, čistička je pro vás vhodným řešením. Pokud je vaše návštěva sporadická, s čističkou se natrápíte. Zvolte raději jiné řešení.

Na druhou stranu může být čistírna pro trvale obydlený rodinný dům prakticky jediným řešením efektivního nakládání s odpadními vodami. V minulosti se odpadní vody sváděly do jímek, nyní je tato alternativa u nově vzniklých staveb prakticky nemožná. A z důvodu finanční a administrativní zátěže přechází na čistírny i řada uživatelů těchto bezodtokových žump.

 

Čistírnu odpadních vod lze instalovat za těchto podmínek:

  • Bydlíte v domě v místě, kde se nemůžete napojit na obecní nebo městskou kanalizaci, která je zakončená čistírnou odpadních vod.
  • Zároveň vaše obec nebo město vybudování kanalizace v blízké době neplánuje.
  • Místo, kde zvažujete čističku uložit, nesmí být blíže než 12 m od studny. Od vaší i od té sousedovy.

Jestliže vše předešlé splňujete, je velká šance, že se vám sen o vlastní čističce splní. O dalším postupu se dočtete v našem článku Jak postupovat při povolování čističky pro rodinné domy.

 
Chcete vlastní čistírnu, i když je v místě bydliště splašková kanalizace? Podle platného vodního zákona nemusí být čistírna vodoprávním úřadem povolena.
 
Kdy je pro Vás čístírna odpadních vod vhodná?

Než začnete…

Než se pustíte do nákupu samotné čističky, doporučujeme vše zkonzultovat s příslušným Odborem životního prostředí, projektantem nebo výrobcem. Například příliš malá čistička (poddimenzovaná) nebo naopak velká (předimenzovaná) vám dobře sloužit nebude.

Čistírna odpadních vod je nejlevnějším řešením likvidace odpadních vod a ještě přečištěnou vodu můžete dále využít na svém pozemku pro zalévání zeleně (trávník, stromy). Mějte na paměti, že přečištěnou vodu není vhodné skladovat nebo přivádět do domu pro zpětné využití. V tomto případě je lepší volbou využití dešťové vody — inteligentní dešťový program.

Potřebujete poradit?
Vladimír Krátký
+420 773 821 072 (Po-Ne 9:00 - 21:00)