Domovní ČOV a využití vody na závlahu

 Odpadní vodu, která je předčištěná lze využít na závlahu. Nejvýhodnější je to na místech, kde nelze odpadní vodu vypouštět do vody povrchové a podzemní, tudíž se ušetří na nákladech za odvoz vody.  Při použití mechanicky předčištěné vody na kapkovou závlahu by měl být dostačující např. septik, ale při využití závlahy na zalévání a kropení zahrady, je vhodnější využívat předčištěnou vodu.

 

Podle legislativy jsou nejčastější přístupy:

  • Pokud se voda nevypouští do povrchové a podzemní vody, poté vodoprávní řízení neprobíhá

 

  • Závlaha se počítá jako vypouštění do vod podzemních, je potřeba vodoprávní řízení

 

Domy, chalupy a chaty majitelé napojují na čistírny odpadních vod. Někteří majitelé to dělají z důvodu ekologického, protože jde o ekologický způsob využití odpadní vody. Pořizovací cena se po několika letech provozu vrátí neboli zaplatí. Majitelé čistírny odpadních vod ušetří na stočném a zahrádkáři využijí možnosti zalévat přečištěnou vodou.

 

Čistírna odpadních vod je nádrž rozdělená do více komor. Do čistírny odpadních vod přitéká voda z domu, chaty či chalupy. Součástí procesu čištění jsou speciální bakterie, které zajišťují rozklad na neškodné látky k přírodě.

Potřebujete poradit?
Vladimír Krátký
+420 773 821 072 (Po-Ne 9:00 - 21:00)