Pískový filtr

Odpadní voda vyčištěná v septiku (což je první stupeň čištění), v minulosti šla vypouštět i do půdy, ale v současné době tento postup vypouštění není možný. Proto je nutné pořídit druhý stupeň čištění odpadních vod, což je pískový filtr.

Pískový filtr = druhý stupeň čištění odpadních vod

Pokud uvažujete nad nákupem septiku, nejlépe septiku, měl by Vás zajímat také pískový filtr, jehož instalace je velmi snadná, takže se nemusíte vůbec obávat nějakých komplikací navíc. Nemusíte se ani bát, že budete mít práci s obsluhou pískového filtru, protože pískový filtr je z takového hlediska zcela nenáročný. Pískové filtry mají i výhodu, že nikoho neobtěžují zápachem a ani hlukem, dále majitele potěší minimální náklady na provoz (nepotřebují elektrickou energii).

Hlavní funkce zemních pískových filtrů, což je druhý stupeň čištění odpadních vod, v kombinaci s tříkomorovým septikem jsou velmi účinné a kvalitní. Odpadní voda bude po průchodu septikem a pískovým filtrem vyčištěna až z 95%! Poté již není problém tuto vodu odvádět svodným potrubím do vodoteče, půdy nebo dešťové kanalizace, či do sběrné nádrže a poté ji využít např. k umytí vozidel nebo zalévání zahrady. Kal, který samozřejmě zůstává, je nutné vyvézt jednou za rok.

Provoz pískového filtru

Pískový filtr je plastová nádoba, drenáž a filtrační náplň. Odpadní voda, která proteče prvním stupněm čištění se ze septiku dostane do přívodní drenáže, kde prosakuje vrstvami a začíná dočištění a poté odvod ven. K vypouštění musí být souhlas od vodoprávního úřadu. Nejvhodnější je zakoupit pískový filtr vyrobený z kvalitních materiálů, např. z pevného a vysoce odolného polypropylenu. Aby vše správně chodilo, tak musí být vodotěsně oddělen od okolního prostředí.

Otázkou je, jak velký pískový filtr koupit a cena pořízení tohoto druhého stupně čištění. Záleží na počtu lidí v daném objektu. Pokud si představíme rodinu, která má čtyři členy domácnosti, tak se cena bude pohybovat okolo 16000 Kč. Jak jsme již zmínili, při provozu se netřeba bát dalších nákladů. U větších septiků lze použít více pískových filtrů za sebou, tzn. že proces čištění je daleko účinnější.

 

Potřebujete poradit?
Vladimír Krátký
+420 773 821 072 (Po-Ne 9:00 - 21:00)