Kdy je potřeba si zařídit povolení na domovní čistírnu odpadních vod

V závislosti na místních předpisech a zákonech se může lišit, zda je potřeba získat povolení na provozování domovní čistírny odpadních vod. V některých zemích a oblastech je povolení vyžadováno vždy, když je instalována nová čistírna odpadních vod, zatímco v jiných oblastech může být povolení vyžadováno pouze v určitých situacích, například při změně vlastníka nebo při úpravě čistírny.

V České republice například platí, že pro provozování čistírny odpadních vod s kapacitou menší než 50 EO (ekvivalent obyvatel) není nutné žádat o povolení. Pro čistírny s kapacitou 50 až 2 000 EO se musí podat žádost o povolení k provozování vodohospodářskému úřadu, pro čistírny s kapacitou větší než 2 000 EO se musí žádost podat k Ministerstvu životního prostředí.

Je důležité si ověřit místní předpisy a zákony a případně se poradit s odborníky, aby bylo možné zjistit, zda je potřeba získat povolení pro danou domovní čistírnu odpadních vod.

Potřebujete poradit?
Vladimír Krátký
+420 773 821 072 (Po-Ne 9:00 - 21:00)