Snížená sazba DPH 15% na domácí čističky odpadních vod

Snížená saza DPH 15% na domácí čističky odpadních vod

Stačí jeden doklad a ušetříte 6 % z ceny domácí čističky odpadních vod. Chcete vědět, jak na to?


Podmínky pro uplatnění snížené sazby DPH 15 %

K získání nároku na sníženou sazbu DPH musíte splnit dvě podmínky:

  • Čistící zařízení (čistička odpadních vod, septik s filtrem) nebo bezodtoká jímka musí být součástí stavebních nebo montážních prací prováděných na “stavbě pro sociální bydlení” (definice níže).
  • Zákazníkem musí být samotný stavebník, ne stavební firma.

 

Poznámka: Nárok na sníženou sazbu DPH řeší § 48a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

 

Definice stavby pro sociální bydlení:

Rodinným domem (RD) pro sociální bydlení se rozumí RD, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2.

Celkovou podlahovou plochou RD pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu.

Místností se rozumí místně a prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami.

 

Zní to trochu divně, ne?

“Můj krásný dům je stavba pro sociální bydlení? Copak jsem nějaká socka?”

Ne, ne ???? To jen ve vztahu k zákonu o dani z přidané hodnoty. Jinak na sebe můžete být náležitě hrdí. Postavit vlastní dům, je obrovský úspěch.

 

Snížená sazba DPH 15% – jaký doklad budeme potřebovat?

Abychom vám mohli dodat zboží se sníženou sazbou DPH 15 %, budeme potřebovat:

  • U novostavby rodinného domu – kopii stavebního povolení nebo souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby.
  • U rekonstrukce rodinného domu – vaše čestné prohlášení, že čistička bude instalována u stavby takzvaně pro sociální bydlení.

 

Při objednání v e-shopu vyberte cenu se sníženou sazbou DPH 15%. Po odeslání objednávky naskenujte doklad a pošlete na obchod@cistirna-jimka.cz.

 

Poznámka: Podrobné informace o uplatňování snížené sazby DPH ve stavebnictví, najdete na stránkách Finanční správy.

 

Potřebujete poradit?
Vladimír Krátký
+420 773 821 072 (Po-Ne 9:00 - 21:00)