Jaký je rozdíl mezi jímkou a tříkomorovým septikem?

Jímka a tříkomorový septik jsou oba typy zařízení pro sběr a částečné čištění odpadních vod, ale liší se v tom, jakým způsobem jsou navrženy a jak fungují.

Jímka je nejjednodušší a nejstarší způsob pro sběr a ukládání odpadních vod. Jedná se o velkou nádrž, obvykle vykopanou do země, která slouží k ukládání splaškových vod ze sanitárních zařízení. V jímce se voda usazuje s kalem usazuje. Proto se dnes jímky příliš nepoužívají.

Tříkomorový septik je sofistikovanější systém pro sběr a čištění odpadních vod. Skládá se ze tří oddělených komor, které slouží k oddělení pevných a kapalných látek v odpadní vodě. V první komoře se usazují větší pevné částice, v druhé komoře probíhá anaerobní čištění, kdy se bakterie rozkládají organické látky a v poslední komoře se voda dále čistí, aby se snížilo její znečištění na úroveň, která je bezpečná pro vypouštění do okolí.

Celkově lze říci, že tříkomorový septik je efektivnější a ekologičtější než jímka, ale také je nákladnější na pořízení, náklady se vrátí s postupným čerpáním septiku.

Potřebujete poradit?
Vladimír Krátký
+420 773 821 072 (Po-Ne 9:00 - 21:00)