Montáž samonosných nádrží

Samonosné plastové nádrže jsou nejjednodušší na instalaci. Nádrže samonosné se instalují do podloží se sypkou zeminou, v místě určení nesmí být spodní voda. Nádrž se vždy instaluje na betonovou desku a zasype se nejlépe přesátou zeminou. Doporučujeme se řídit montážním návodem od výrobce. Pokud je v místě výkopu vysoký vnější tlak, nesmí se do takového místa instalovat samonosný typ nádrže. Konstrukce nádrže se skládá z výztuhy, horní desky, vzpěr a prstence. Po provedení instalace se samonosná nádrž stane pouze pochozí. Montáž může být objednána na klíč, firmy odborně provedou celou montáž a ušetří vám čas i starosti. U montáže svépomocí je vhodné každý krok dokumentovat fotoaparátem, kvůli možné reklamaci. Pokud se vám něco stane s nádrží a budete mít fotografie z vlastní montáže, tak se vyloučí špatný postup montáže. Nebo naopak potvrdí, že je montáž provedena chybně a vzniklá závada je kvůli chybně provedené montáži. Pokud bude montáž provedena správně, bude také zajištěna co nejdelší životnost nádrže. Při nedodržení správného postupu montáže může časem dojít k velkým problémům.

Nejčastější chyby při montáži samonosných nádrží:

– Usazení nádrže do místa, kde se vyskytuje spodní voda (nádrž se může prolomit)

– Usazení nádrže do nevhodného podloží, samonosná nádrž nesmí být v jílovitém podloží nebo jiném nepropustném podloží (u nádrže může dojít k poškození)

– Použití nevhodného zásypového materiálu např. suť ze stavby, reklamace by nemusela být uznána, protože postup nebyl přesně podle montážního návodu

Samonosná nádrž instalována k vjezdu, u takového případu časem nejspíše dojde k poškození pláště, ani u takového případu nebude uznána reklamace, protože samonosná nádrž se nesmí instalovat s vysokým statickým zatížením.

Potřebujete poradit?
Vladimír Krátký
+420 773 821 072 (Po-Ne 9:00 - 21:00)